top of page
HR with you

MÅNGSIDIGA OCH ANPASSADE REKRYTERINGSTJÄNSTER

Vi sköter rekryteringsprocessen från början till slut enligt kundens önskemål. Vi har specialiserat oss på tekniska branscher och rekrytering av experter, säljpersonal och mellanchefer.

Vi använder oss av certifierade MPA personbedömningar och ACE förmågstest för att testa arbets- och interaktionsstil samt problemlösningsförmåga. Vi genomför också simulationstest som är anpassade efter arbetsuppgifterna. Vi erbjuder även coaching och separata tester.

Prissättningen för rekryteringsarbete kan vara i inhouse-modell från 1700€ + moms per månad, eller pris per rekrytering, från 2 x den sökandes månadslön + moms. Priserna för personbedömningar varierar från 275€ till 1300€ + moms beroende på den sökandes roll, bedömningsverktyg och antalet personer som testas.

Räätälöityä rekrytointipalvelua

REKRYTERING OCH PERSONBEDÖMNING

VI STÖDER LEDARE IN VIKTIGA PERSONVAL

En av de viktigaste faktorerna för en framgångsrik organisation är att välja rätt personer till rätt positioner. På HRWU förstår vi den utmaningen och vill stöda ledare i processen.

Vi har en gedigen erfarenhet av rekrytering och personbedömningar. Vi använder oss av ett brett spektrum av bedömningsmetoder för att säkerställa att kandidaterna uppfyller de krav som ställs och passar in i organisationen. Förutom intervjuer kan vi använda psykometriska bedömningar, förmågstester och andra utvärderingstekniker. Vårt mål är att få en heltäckande förståelse för en kandidats kunskaper, potential och lämplighet för organisationen.

Vi strävar efter att fatta beslut baserade på fakta och objektiv bedömning. Referenstagningar och bakgrundskontroller är integrerade delar av vår process för att säkerställa kompetensen och pålitligheten hos kandidaterna.

Vi strävar efter att vara er långsiktiga partner när det gäller rekryteringar och personval. Vårt mål är att stödja er företagstillväxt genom att erbjuda kontinuerligt stöd och vägledning för att förbättra era rekryteringar.

Kontakta oss idag så hjälper vi er att fatta informerade beslut som bidrar till er organisations framgång.

Tuemme esihenkilöitä tärkeissä henkilövalinnoissa

Tiotals nöjda kunder, hundratals lyckade rekryteringar och headhuntingsuppdrag

bottom of page