top of page

VI HJÄLPER ATT HITTA MENINGSFULLA KARRIÄRMÖJLIGHETER

Vår Outplacement-tjänst erbjuder individanpassad karriärcoaching med stöttning och vägledning. Som rekryteringsexperter har vi insikt i metoderna som ökar chanserna att hitta nya möjligheter efter anställningens slut.

Vi är erfarna coacher som hjälper till att identifiera och utnyttja individuella styrkor på bästa sätt. Genom att skapa EASI-profiler för deltagarna kan vi identifiera deras unika arbetsstil och motivationsfaktorer. Vi stöttar deltagarna i att utforma karriärplaner som främjar arbetsvälbefinnande och uppfyllelse av framtida drömmar. Dessutom har vi omfattande erfarenhet och expertis inom företagande och kan erbjuda kvalificerad rådgivning och stöd för dem som vill utforska egna företagsidéer eller starta sin egen verksamhet.

Vårt mål är att ge individer stöd under karriärövergångar och ge dem verktygen de behöver för att hitta meningsfull sysselsättning. Kontakta oss idag för att få veta mer om hur vår Outplacement-tjänst kan gynna er organisation och era medarbetare.

Outplacement & uravalmennus

OUTPLACEMENT OCH KARRIÄRCOACHING

ANPASSADE COACHINGMETODER

Vi ordnar individuell coachning, gruppcoaching eller en kombination av båda. Mötena kan anordnas ansikte mot ansikte på vårt kontor i Åggelby, hos kunden eller på distans via Teams.

Vi anpassar utbildningsprocesserna med hänsyn till de lagstadgade kraven på omställningsstöd. I våra baspaket ingår 10-25 timmars möten med egen coach och uppgifter mellan mötena.

Autamme löytämään uusia työmahdollisuuksia

Ingår i alla paket

 • EASI -profil för identifiering av egna styrkor och motivationsfaktorer
   

 • Karriärplanering och jobbsökning
   

 • Granskning av CV, ansökningsbrev och LinkedIn-profil
   

 • Coaching inför arbetsintervjuer
   

 • Kontinuerligt karriärcoachstöd mellan coachingstillfällena
   

 • Uppföljning av omplacering

Valfria delar

 • EASI -profil för identifiering av egna styrkor och motivationsfaktorer
   

 • Karriärplanering och jobbsökning
   

 • Granskning av CV, ansökningsbrev och LinkedIn-profil
   

 • Coaching inför arbetsintervjuer
   

 • Kontinuerligt karriärcoachstöd mellan coachingstillfällena
   

 • Uppföljning av omplacering

Mot en extra avgift

 • MPA-arbetspersonlighetsprofil och ACE-förmågstest med genomgång av en karriärcoach
   

 • Möjlighet att fördjupa sig i personliga utmaningar och fortsätta samarbetet med en terapeutisk karriärcoach (t.ex. 6 månader)

UTGÅNGSPUNKT I SJÄLVKÄNNEDOM OCH SJÄLVFÖRTROENDE
FLEXIBELT STÖD AV ETT SKICKLIGT COACHINGTEAM
ALLTID EN AVSPÄND OCH STÖTTJANDE INSTÄLLNING

bottom of page