top of page

HRWUs HISTORIA

Hoitaa henkilöstöhallinnan minimivelvoitteet

S -paketti 50 € /
kk / henkilö

Saavuttaa työnantajan perustaso HR-asioissa

M -paketti 100 € /
kk / henkilö

Olla markkinoilla erottuva työnantaja ja houkutella top-talenttia

L -paketti 140 € /
kk / henkilö

Ulkoistaa täysin HR-palvelut ja rekrytointi kasvun maksimoimiseksi

XL -paketti 300 € /
kk / henkilö

Tavoite

Paketti

HRWUs HISTORIA

Behöver ert företags HR-processer struktureras eller söker ni nya talanger? Behöver ni stöd i att hitta rätt personer, utveckla kompetens och samarbete, leda prestation eller främja välmåendet på arbetsplatsen? Outsourca rekryteringen eller de dagliga HR-processerna till oss eller dra nytta av vår expertis för större utvecklingsprojekt.

HRWUs HISTORIA

SAGT OM OSS

 • S-paketti - Hoitaa henkilöstöhallinnan minimivelvoitteet
  Laitamme HR-prosessit ja lakisääteiset suunnitelmat järjestykseen. Toimimme johdon neuvonantajana ja esihenkilöiden tukena päivittäisissä henkilöstöasioissa. Nykytila-analyysija toimenpidesuunnitelma Olemassa olevien henkilöstöprosessien ja -suunnitelmien auditointi Olemassaolevienraporttienläpikäynti(esimerkiksiakaisemmintehdythenkilöstökyselyt& toimenpiteet) Tärkeimpien HR-tavoitteiden/strategisten painopisteiden määrittäminen yhdessä johdon kanssa Materiaalitja prosessiensuunnittelu Neuvontaja tukilakisääteistensuunnitelmienlaatimisessa(yrityksenkoonmukaan) Tarvittaviensuunnitelmienja dokumenttienlaatiminenorganisaatiollekertaluonteisesti(esimerkiksihenkilöstönkäsikirja, arvotarjessa- ohje, organisaatiokaavio, työyhteisönkehittämissuunnitelma, koulutussuunnitelma) HR-prosessien ylläpito Työsuhteen aloitus ja lopetus: alussa sisäänajo ja perehdytys henkilöstöohjeisiin ja lopussa exit-haastattelu (etänä) Työyhteisön johtaminen ja tuki Henkilöstöjohtaminen: konsultointi ja neuvonanto johdolle Tiimien johtaminen: Esihenkilöiden tuki työsuhteen elinkaareen liittyvissä asioissa ja johtamisessa Erityiskeskustelut työntekijöiden kanssa esihenkilön toimeksiannosta (ongelmatilanteissa) HR-järjestelmän ylläpito Seurantaja raportointi HR tavoitteiden ja toimenpiteiden seuranta ja tiivistelmän raportointi johtoryhmälle kvartaaleittain Perusmittareiden seuranta ja raportointi (1-2 krt vuodessa) HR-järjestelmä Modernin ja Pohjoismaisen Human Business -lisenssit
 • M-paketti - Saavuttaa työnantajan perustaso HR-asioissa
  Muotoilemme sujuvat HR-prosessit työn helpottamiseksi ja ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Johdamme ja ylläpidämme osaamisen hallinnan, tiimien kehittämisen, ja työhyvinvoinnin edistämisen prosessit tai kehittämishankkeet.
 • L-paketti - Olla markkinoilla erottuva työnantaja ja houkutella top-talenttia
  Sisäisen kehittämisen ja henkilöstöhallinnan lisäksi autamme rakentamaan yrityksen työnantajabrändiä ja tavoittamaan alan parhaat osaajat ja opiskelijat esimerkiksi oppilaitosyhteistyön kautta.
 • XL-paketti - Ulkoistaa täysin HR-palvelut ja rekrytointi kasvun maksimoimiseksi
  Kasvaville pk-yrityksille tai startupeille suunnattu kokonaisvaltainen HR-palvelu, joka sisältää myös rekrytoinnit.

HRWUs HISTORIA

Behöver ert företags HR-processer struktureras eller söker ni nya talanger? Behöver ni stöd i att hitta rätt personer, utveckla kompetens och samarbete, leda prestation eller främja välmåendet på arbetsplatsen? Outsourca rekryteringen eller de dagliga HR-processerna till oss eller dra nytta av vår expertis för större utvecklingsprojekt.

30 henkilöä tyllistävät yritykset

30-100 henkiöä työllistävät yritykset

Yli 100 henkilöä työllistävät yritykset

S

M

L

XL

1500 €/kk

2000 €/kk

3500 €/kk

10.000 €/kk

1700 €/kk

2200 €/kk

3700 €/kk

11.500 €/kk

1900 €/kk

2400 €/kk

3900 €/kk

13.000 €/kk

Huma Business
3 €/kk/työntekijä

Huma Enterprise
5,50 €/kk/työntekijä

Huma Enterprise
5,50 €/kk/työntekijä

Huma Enterprise
5,50 €/kk/työntekijä

Paketit

Kiinteä kuukausihinta

HR-järjestelmä

HRWUs HISTORIA

Behöver ert företags HR-processer struktureras eller söker ni nya talanger? Behöver ni stöd i att hitta rätt personer, utveckla kompetens och samarbete, leda prestation eller främja välmåendet på arbetsplatsen? Outsourca rekryteringen eller de dagliga HR-processerna till oss eller dra nytta av vår expertis för större utvecklingsprojekt.

HRWUs HISTORIA

HRWUs HISTORIA

Behöver ert företags HR-processer struktureras eller söker ni nya talanger? Behöver ni stöd i att hitta rätt personer, utveckla kompetens och samarbete, leda prestation eller främja välmåendet på arbetsplatsen? Outsourca rekryteringen eller de dagliga HR-processerna till oss eller dra nytta av vår expertis för större utvecklingsprojekt.

Minua kiinnostaa seuraava paketti:
bottom of page