top of page

VI HJÄLPER TILL ATT FÖRBÄTTRA MOTIVATIONEN

Vi hjälper till att utveckla motivationen och arbetsnöjdheten hos dina anställda. Olika saker motiverar olika individer. Dessutom bidrar faktorer som en bra introduktion, tydlig arbetsfördelning och en uppskattande atmosfär till att förbättra arbetsmiljön som helhet. Vi hjälper till att förstå vad som motiverar just era medarbetare och tillsammans utarbetar vi en handlingsplan för att genomföra förändringarna.

Johtamisen, työtyytyväisyyden ja motivaation kehittäminen

EN MOTIVERAD PERSONAL GÖR BÄTTRE RESULTAT

Vi hjälper företag att stödja välbefinnande på arbetsplatsen genom att skapa skräddarsydda planer. Planeringen börjar med en kartläggning av den nuvarande situationen och faststagning av mål och delmål. Framstegen kan följas upp genom en arbetsmiljöundersökning. En välmående och motiverad personal leder till bättre resultat. För att förbättra teamwork använder vi beteende- och motivationsanalysverktyget EASI. Om arbetet minskar eller behöver omstruktureras kan vi erbjuda coaching för individer och team samt stöd för ledningen i att hantera förändringen.

Motivoitunut henkilöstö tekee parempaa tulosta

Vill du höra mer om hur vi kan hjälpa med att förbättra motivationen och nöjdheten bland medarbetarna?

bottom of page