top of page
  • Writer's pictureReija Laurell

Yrittäjäasenne on tärkeä menestystekijä jokaisessa tehtävässä

Päivitetty: 10. toukok. 2023

Lähes kaikissa tekemissäni rekrytoinneissa viime aikoina on toivottujen ominaisuuksien joukkoon noussut yrittäjäasenne. Kysyin yrittäjän päivän kunniaksi kolmelta asiakkaaltani, mitä yrittäjäasenne heidän mielestään tarkoittaa.

Yrittäjäasenne on tärkeä menestystekijä jokaisessa tehtävässä

Maria Arjonen, yrittäjä ja toimitusjohtaja, Laki ja Vesi Oy: Yrittäjäasenne on sitä, että on aidosti kiinnostunut muista ihmisistä ja heidän osaamisestaan. Yrittäjä verkostoituu ja luo luottamuksellisia suhteita. Luottamuksesta voi muodostua myös kauppoja ja luottamus näkyy asiakaskokemuksessa. Ratkaisukeskeinen asenne perustuu ajatukseen siitä, että haasteet näyttäytyvät mahdollisuuksina. Can-do-asenne rohkaisee uskomaan, että asiat ovat tehtävissä ja elämä kantaa. Liiketoiminta ja mindset on kokoajan menossa eteenpäin, koska tilanteet elävät ja vaihtelevat. Yrittäjän täytyy pystyä vastaamaan niihin, joten myös multitaskaaminen eli monen asian tekeminen samaan aikaan ja useimmiten paineen alla kuuluu yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen asenteeseen.

Clas Fredman, yrittäjä ja toimitusjohtaja, Fredman Group Oy: Yrittäjäasennetta on uskallus epäonnistua: kokeillaan, erehdytään ja opitaan ja sitä kautta kehitetään toimintoja ja työtapoja eteenpäin. Koskaan ei saa hukata asiakasnäkökulmaa: asiakkaan eteen tehdään joka päivä töitä. Yrittäjällä on rohkea ote, halu uudistaa ja kyseenalaistaa nykytoimintoja. Yrittäjällä pitää olla myös riittävän suuri ego palkatakseen itseään viisaampia ihmisiä, jotka vievät yrittäjän strategiaa eteenpäin ja jalkauttavat sitä asiakasyrityksiin. Motivoitunut yrittäjähenkinen työntekijä miettii asioita ja kehittämistä kannattavuuden kautta ja saa asiakkaalle luotua lisäarvoa.

Markus Eronen, yrittäjä ja toimitusjohtaja, EL-Parts Oy: Yrittäjyys on elämäntapa ja kokonaisvaltaista. Kun ei koe olevansa töissä, ei oikeastaan ole työtä tai vapaa-aikaa. On vain asioiden hoitamista. Työ on osa arkea. Se ei kuluta energiaa eikä ahdista. Työasiat eivät vaivaa, vaan ajatellaan koko ajan liiketoimintaa. Yrittäjyys on myös perheen ja lähipiirin asia. Isänpäiväkorteissa on ollut firman logo ja lomalla on oltu firman mökillä. Yritys on aina läsnä ja yrittäjyys on elämänvalinta. Työntekijässä yrittäjäasenne näkyy siten, että ajatellaan yrityksen etua kaikissa asioissa. Yritys on olemassa työntekijöitä varten. Yrittäjäasenne on vastuunottamista ja asioiden hoitamista. Se on sitä, että työ on vähän enemmän kuin työ. Yrityksen asioita hoidetaan kuten omia asioita. Hyvää yrittäjän päivää 5.9. kaikille, joilta löytyy yrittäjäasennetta!

Comments


bottom of page