top of page

RÄÄTÄLÖITYÄ

SUORAHAKUPALVELUA

Bespoke Headhunting -palvelumme tarjoaa laadukasta ja omistautunutta suorahakua. Palvelumme on asiakaskohtaisesti räätälöityä, tuemme tarpeen mukaan johtoa koko rekrytointiprosessin ajan ja konsultoimme henkilövalinnoissa sosiaalipsykologian tuntemuksemme sekä modernien testausmenetelmien avulla. Tutustumme perinpohjaisesti asiakkaan osaamistarpeisiin, liiketoiminnan nykytilanteeseen ja tulevaisuuden odotuksiin.

Suorahaku on liiketoimintamme ydinosaamista. Oikeiden henkilövalintojen tekeminen edellyttää asiakkaan toiminnan kiitettävää tuntemusta ja tulevaisuuden strategioihin tutustumista. Käymme tiivistä keskustelua johdon kanssa löytääksemme yrityskulttuuria täydentävän persoonan ja saadaksemme aikaan lisäarvoa rekrytointien kautta. Suorahakupalvelun hinnoittelu riippuu haun vaativuudesta, alkaen 2 x valittavan henkilön kuukausipalkka + alv.

Räätälöityä suorahakupalvelua

HEADHUNTING-PALVELUT

SAATAMME YHTEEN OIKEANLAISET OSAAMISET JA KOKOAMME TOIMIVIA TIIMEJÄ

Käytämme toimialojen tuntemuksemme, suorahakuosaamisemme ja eri kanavien ja verkostojen tuntemuksen löytääksemme oikeanlaisia ihmisiä. Otamme yhteyttä näihin ihmisiin ja esittelemme asiakasyrityksen.

Kutsumme puhelinkeskustelujen jälkeen sopivimmilta vaikuttavat henkilöt haastatteluihin. Peilaamme henkilöiden osaamista asiakkaan nykytarpeisiin ja tulevaisuuden tavoitteisiin. Käytämme arvioinnin apuna puolueettomia ja strukturoituja testausmenetelmiä. Haastattelujen, henkilöarviointityökalujen ja referenssien sekä asiakkaan liiketoiminnan ja kulttuurin tuntemuksen avulla teemme ehdotukset tehtäviin sopivimmista henkilöistä.

Monipuoliset hearhunting-palvelut

PALVELUT

AVAINHENKILÖIDEN SUORAHAKU

Käytämme joustavasti tarpeen mukaan eri menetelmiä ja yhteistyökumppaneita suorahakuprosessissa. Nykyaikainen rekrytointi on vuorovaikutteista ja verkostoja hyödyntävää ja aktiivista toimintaa. 

YRITYSKULTTUURIN TUTKIMUS

Suorahakuprojektin alussa teemme yrityskulttuurin kartoituksen. Tämä auttaa myös lisäämään diversiteettiä yrityksessä.

HENKILÖARVIOINNIT

Henkilöarvioinneissa luotamme Master Suomi Oy:n MPA- työtapa- ja vuorovaikutustyylianalyyseihin sekä ACE-ongelmanratkaisutaitojen testaukseen. Teemme myös työtehtävien mukaan räätälöityjä taitojen testauksia. 

Useita kymmeniä tyytyväisiä asiakkaita, satoja toteutettuja rekrytointeja ja suorahakuja.

bottom of page