top of page
  • Writer's pictureHR With You

Tarina, HR With You

Päivitetty: 29. toukok. 2023

Miten saamme työntekijät voimaan hyvin ja tuntemaan arvostusta? Millaisia rekrytointeja tekemällä asiakkaan tarina jatkuu haluttuun suuntaan? HR with you sai alkunsa vastauksena näihin kysymyksiin.


HR With You - Tarina


Reija:

“Tapasin ihmisiä, jotka kunnioittivat muita ja auttoivat eteenpäin. Heiltä sain tärkeimmän opetukseni: Kannustus, arvostus ja kiittäminen saavat kenestä vain kasvamaan hyvän tiimipelaajan. Ne saavat meidät yltämään parhaalle tasollemme kaikessa mitä teemme. Myös isoissa yrityksissä maailmalla oli tehty samanlaisia havaintoja. Psykologinen turvallisuus on se tekijä, joka saa aikaan menestyneen tiimin. HR-asioiden ja rekrytoinnin parissa tehdyn 15-vuotisen uran jälkeen halusin tehdä oman osani lisätäkseni arvostusta työelämään. Perustin tämän yrityksen ja annoin nimeksi HR with you. Yrityksen missio on levittää arvostuksen ilmapiiriä. Kun asiakkailla on kiire oman liiketoimintansa hoitamisessa, HRWU auttaa ylläpitämään henkilöstön riittävää, oikein kohdennettua osaamista ja työhyvinvointia. Teemme asiakkaille myös rekrytointeja, jotka tuovat heille lisäarvoa.”

Yritys alkoi yhden henkilön yrityksenä, mutta koska asiakkaita löytyi, tuli ajankohtaiseksi etsiä uusia ihmisiä mukaan tiimiin. Ensimmäinen työntekijä oli Iida, joka oli opiskelun ohella puoli vuotta töissä. Kaikki meni hyvin ja uuden ihmisen uudet ideat kehittivät toimintaa niin paljon, että askel työnantajayritykseksi alkamiseen ei tuntunut enää suurelta ja pelottavalta, vaan jopa välttämättömältä.

Seuraavaksi löytyivät mukaan Carolina ja Clarissa. Heillä molemmilla oli alalle sopiva tausta, luovaa ajattelukykyä sekä taito välittää arvostusta kohtaamisissa erilaisten ihmisten kanssa. Uudessa tiimissä kaikilla on omat vahvuudet ja osaamiset, joiden ansiosta toiminta on siirtynyt taas uudelle tasolle. Sosiaalipsykologian ja kauppatieteiden osaaminen sekä koulutustausta auttavat meitä ymmärtämään sekä yksilöiden ja ryhmien toimintaa että asiakkaiden liiketoimintaa.

Carolina:

“Olen suorittanut sosiaalipsykologian kandidaatin ja kauppatieteiden maisterin tutkintoyhdistelmän, mikä on antanut minulle ainutlaatuisen näkökulman HR-työhön. Olen aina pitänyt organisaatioita mielenkiintoisina analyysin kohteina – sillä niissä yhdistyvät yksilön psykologia, ryhmädynamiikka sekä erilaiset kulttuuriset ilmiöt. Aikaisemmassa työssäni, toimiessani projektipäällikkönä johdon ja henkilöstön koulutusohjelmissa, sain arvokasta näkemystä nykypäivän johtamisesta ja osaamisen kehittämisestä. Nyt pääsen itsekin hyödyntämään monipuolista koulutustaustaani ja analyyttisyyttäni auttaessani tiimejä kehittymään. Ihmisten hyvinvointi, toimiva työkulttuuri sekä reilu ja oikeudenmukainen johtaminen ovat myös aina olleet minulle tärkeitä aiheita. Minulle oli selvää, että halusin päästä kehittävään ja konsultoivaan HR-työhön, ja kun löysin HR with you:n, samastuin heti yrityksen arvoihin ja missioon. Monipuolinen työnkuva ja mahdollisuus käyttää omia vahvuuksiani myös prosessien kehittämisessä ja rekrytoinnissa vahvisti päätöstäni liittyä tiimiin”

Clarissa:

“Olen sosiaalipsykologi ja kiinnostunut työhyvinvoinnista, johtamisesta ja mielenterveydestä. Opiskelen myös parhaillaan kognitiiviseksi lyhytterapeutiksi. Olen aina ollut varma siitä, että tulevaisuudessa haluan tehdä työtä, joka on merkityksellistä, jossa pääsen kehittymään ja pystyn auttamaan ihmisiä. HRWU kuulosti juuri tältä. Uskoin, että täällä pääsisin vaikuttamaan ja oppimaan monipuolisia taitoja henkilöstömaailmasta. Olen hyvä ohjaamaan ja innostamaan ihmisiä kohti heille tärkeitä tavoitteita. Kuljemme asiakkaiden ja työnhakijoiden rinnalla erilaisissa tilanteissa”

bottom of page