top of page

THE STORY OF HRWU

Hoitaa henkilöstöhallinnan minimivelvoitteet

S -paketti 50 € /
kk / henkilö

Saavuttaa työnantajan perustaso HR-asioissa

M -paketti 100 € /
kk / henkilö

Olla markkinoilla erottuva työnantaja ja houkutella top-talenttia

L -paketti 140 € /
kk / henkilö

Ulkoistaa täysin HR-palvelut ja rekrytointi kasvun maksimoimiseksi

XL -paketti 300 € /
kk / henkilö

Tavoite

Paketti

THE STORY OF HRWU

Are you seeking to develop your HR function or recruit new talent to your team? Do you need help finding the right people, managing performance, or enhancing employee satisfaction and well-being? Outsource the recruitment or your daily HR processes or utilize our expertise for broader development projects.

THE STORY OF HRWU

WHAT OUR CLIENTS SAY

 • S-paketti - Hoitaa henkilöstöhallinnan minimivelvoitteet
  Laitamme HR-prosessit ja lakisääteiset suunnitelmat järjestykseen. Toimimme johdon neuvonantajana ja esihenkilöiden tukena päivittäisissä henkilöstöasioissa. Nykytila-analyysija toimenpidesuunnitelma Olemassa olevien henkilöstöprosessien ja -suunnitelmien auditointi Olemassaolevienraporttienläpikäynti(esimerkiksiakaisemmintehdythenkilöstökyselyt& toimenpiteet) Tärkeimpien HR-tavoitteiden/strategisten painopisteiden määrittäminen yhdessä johdon kanssa Materiaalitja prosessiensuunnittelu Neuvontaja tukilakisääteistensuunnitelmienlaatimisessa(yrityksenkoonmukaan) Tarvittaviensuunnitelmienja dokumenttienlaatiminenorganisaatiollekertaluonteisesti(esimerkiksihenkilöstönkäsikirja, arvotarjessa- ohje, organisaatiokaavio, työyhteisönkehittämissuunnitelma, koulutussuunnitelma) HR-prosessien ylläpito Työsuhteen aloitus ja lopetus: alussa sisäänajo ja perehdytys henkilöstöohjeisiin ja lopussa exit-haastattelu (etänä) Työyhteisön johtaminen ja tuki Henkilöstöjohtaminen: konsultointi ja neuvonanto johdolle Tiimien johtaminen: Esihenkilöiden tuki työsuhteen elinkaareen liittyvissä asioissa ja johtamisessa Erityiskeskustelut työntekijöiden kanssa esihenkilön toimeksiannosta (ongelmatilanteissa) HR-järjestelmän ylläpito Seurantaja raportointi HR tavoitteiden ja toimenpiteiden seuranta ja tiivistelmän raportointi johtoryhmälle kvartaaleittain Perusmittareiden seuranta ja raportointi (1-2 krt vuodessa) HR-järjestelmä Modernin ja Pohjoismaisen Human Business -lisenssit
 • M-paketti - Saavuttaa työnantajan perustaso HR-asioissa
  Muotoilemme sujuvat HR-prosessit työn helpottamiseksi ja ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Johdamme ja ylläpidämme osaamisen hallinnan, tiimien kehittämisen, ja työhyvinvoinnin edistämisen prosessit tai kehittämishankkeet.
 • L-paketti - Olla markkinoilla erottuva työnantaja ja houkutella top-talenttia
  Sisäisen kehittämisen ja henkilöstöhallinnan lisäksi autamme rakentamaan yrityksen työnantajabrändiä ja tavoittamaan alan parhaat osaajat ja opiskelijat esimerkiksi oppilaitosyhteistyön kautta.
 • XL-paketti - Ulkoistaa täysin HR-palvelut ja rekrytointi kasvun maksimoimiseksi
  Kasvaville pk-yrityksille tai startupeille suunnattu kokonaisvaltainen HR-palvelu, joka sisältää myös rekrytoinnit.

THE STORY OF HRWU

Are you seeking to develop your HR function or recruit new talent to your team? Do you need help finding the right people, managing performance, or enhancing employee satisfaction and well-being? Outsource the recruitment or your daily HR processes or utilize our expertise for broader development projects.

30 henkilöä tyllistävät yritykset

30-100 henkiöä työllistävät yritykset

Yli 100 henkilöä työllistävät yritykset

S

M

L

XL

1500 €/kk

2000 €/kk

3500 €/kk

10.000 €/kk

1700 €/kk

2200 €/kk

3700 €/kk

11.500 €/kk

1900 €/kk

2400 €/kk

3900 €/kk

13.000 €/kk

Huma Business
3 €/kk/työntekijä

Huma Enterprise
5,50 €/kk/työntekijä

Huma Enterprise
5,50 €/kk/työntekijä

Huma Enterprise
5,50 €/kk/työntekijä

Paketit

Kiinteä kuukausihinta

HR-järjestelmä

THE STORY OF HRWU

Are you seeking to develop your HR function or recruit new talent to your team? Do you need help finding the right people, managing performance, or enhancing employee satisfaction and well-being? Outsource the recruitment or your daily HR processes or utilize our expertise for broader development projects.

THE STORY OF HRWU

THE STORY OF HRWU

Are you seeking to develop your HR function or recruit new talent to your team? Do you need help finding the right people, managing performance, or enhancing employee satisfaction and well-being? Outsource the recruitment or your daily HR processes or utilize our expertise for broader development projects.

Minua kiinnostaa seuraava paketti:
bottom of page